Hoofd/Postadres:
Carel Willinkstraat 11
4941 EJ Raamsdonksveer
Tel: 0031 76 57 20 248
Mob: 0031 6 14 58 67 01 
Mail: info@zwfd.nl

Bezoekadres Tilburg:
Besterdplein 1
5014 HN Tilburg
Tel: 0031 13 20 40 174
mob: 0031 6 52 60 57 49

   

Bancaire financiering van uw commercieel vastgoed

Financieren van uw vastgoed beleggingspand is maatwerk!

Bent u in het bezit beleggingsvastgoed of bent u van plan op korte termijn te gaan investeren in een beleggingspand?  ZWFD helpt u de aanvraag voor een vastgoedfinanciering adequaat te structureren en te regelen.

Er zijn bij aankoop van een beleggingspand vaak fiscaal, juridische en financiële raakvlakken die op elkaar inwerken. Dit geheel kan redelijk complex worden. Het succesvol financieren van beleggingsvastgoed start met een inhoudelijk goed plan. In de eerste plaats zal er een keuze gemaakt dienen te worden over de fiscale etikettering van de panden. Hoe gaat u financieren, vanuit privé of zakelijk vanuit de BV of een combinatie?

 Bancaire vraagstukken

Wat kunt u maximaal financieren op een beleggingspand? Hoeveel procent moet u jaarlijks aflossen? Speelt inkomen een rol in deze financiering of is alleen de cash flow van belang? Is een financiering haalbaar? Door de huidige ‘terughoudendheid’ van banken zijn er helaas niet veel standaardvoorwaarden die u kunt hanteren. Ieder bank heeft zijn eigen voorwaarden en deze wijzigen ook nog wel eens! Vandaar dat u een solide partner nodig heeft die u helpt in deze tijden.

Beoordeling van uw aanvraag

Wij beoordelen uw aankoop en/of de haalbaarheid van een (her)financiering. Als eerste kijken wij met u naar de courantheid van het pand, de huurstroom en de huurders. Meestal kan, als de parameters goed staan, tussen de  50-75% van de marktwaarde in verhuurde staat worden gefinancierd. U zult zelf een aardig bedrag moet investeren, of een ander verhuurd pand kunnen ‘bijzetten’ zodat er voldoende dekking is voor de financiering.  Ook een combinatie met Crowdfunding zien we steeds vaker. Daarnaast zijn er mogelijkheden om met private investeerders om tafel te gaan. Door onze nauwe samenwerking met bekende en minder voor de hand liggende bankiers zijn wij in staat om de beste deal voor u te sluiten indien wij met een goede en gedegen financieringsaanvraag komen.

De risico’s van een financiering

Vanzelfsprekend zullen wij u uitvoerig informeren over de specifieke risico’s die bij elke financieringsvorm horen.  Te denken valt aan devaluatie van het onderpand, lagere huurprijzen dan aanvankelijk bij de koop, geen huurders, schade aan het pand, rente die snel oploopt, overlijden van de eigenaar etc. Samen met u bekijken we of u deze risico’s wenst te accepteren en of de lening gezien uw financiële positie verantwoord is. Daarin onderscheiden wij ons door voor u  rust te creëren in deze zaken met een professioneel advies dat risico’s benoemd en waar mogelijk afdekt. Wij besteden veel aandacht aan de structuur van uw financiering, met oog voor aansprakelijkheden, flexibiliteit, en een juiste combinatie van risico en rendement.

Gehele zakelijke vermogenspositie

Wat de aanleiding voor een financiering ook is het is belangrijk dat deze aansluit op uw situatie en specifieke wensen. Bovendien moet deze financiering passen bij de structuur en samenstelling van uw totale vermogen zowel nu als later.

Beoordelen doelstellingen en de haalbaarheid. De aanpak:

De start is een uitgebreid gesprek met u, en indien wenselijk, uw accountant of fiscalist.

  • U zendt ons alle relevante stukken. Wij maken cashflow en andere berekeningen, op grond waarvan wij de haalbaarheid van de aanvraag kunnen beoordelen. Deze wordt opgenomen in de analyse waarna wij de optimale financieringsstructuur zoeken die bij ú past.
  • Dit voorstel wordt opgenomen in een financieringsvoorstel. Hierin staat het investerings- en financieringsplan. Hierin zijn een financiële analyse en de (zakelijke) bancaire positie opgenomen. Op basis hiervan kan er een redelijk betrouwbare beeld worden gemaakt van de slagingskans van de financieringsaanvraag.
  • Na uw akkoord wordt de financieringsaanvraag bij geïnteresseerde financiële instellingen voorgelegd.
  • Daarna volgt de volledige afhandeling van de financiering richting notaris.

De voordelen van deze werkwijze

Uw plannen zijn door de ogen van een ervaren bankiers bekeken en er zijn oplossingen gevonden voor mogelijke knelpunten in de financieringsaanvraag. De snelheid waarmee de financieringsaanvraag door het proces bij banken gaat wordt hierdoor aanzienlijk versneld, omdat alle benodigde informatie als één pakket wordt verstrekt aan de financiële instelling. Een goed onderbouwd financieringsplan wordt dan voor de bank ‘An offer they can’t refuse’.

Honorering

Onze honorering  bestaat uit een start up fee van € 500,- en een fee bij gerealiseerd succes welke wij gezamenlijk afspreken bij de opdrachtbevestiging.

Geïnteresseerd in deze aanpak neem dan gerust contact met ons op.