Hoofd/Postadres:
Carel Willinkstraat 11
4941 EJ Raamsdonksveer
Tel: 0031 76 57 20 248
Mob: 0031 6 14 58 67 01 
Mail: info@zwfd.nl

Bezoekadres Tilburg:
Besterdplein 1
5014 HN Tilburg
Tel: 0031 13 20 40 174
mob: 0031 6 52 60 57 49

   

Vroeger was het toch gratis?

Voor 2013 leek het alsof advies gratis was. Maar dat was het niet. De kosten voor advies zaten verwerkt in de productprijs, waardoor je niet merkte dat je voor advies betaalde. Deze kosten werden provisie genoemd.

Vanaf 1 januari 2013 betaal je rechtstreeks voor financiële dienstverlening. In het dienstverleningsdocument (DVD) vind je meer informatie over de kosten en de dienstverlening van je adviseur. Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen.

Wat is een dienstverleningsdocument?

Het dienstverleningsdocument is een gestandaardiseerd document dat bij elke aanbieder of financiële dienstverlener hetzelfde er uitziet. Het geeft de gemiddelde kosten weer en dus niet precies de kosten die jij gaat betalen. In het dienstverleningsdocument zie je ook een beschrijving van de werkzaamheden van ZWFD.

ZWFD moet het dienstverleningsdocument bijvoorbeeld geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. 

Het dienstverleningsdocument bevat ook de bemiddelingskosten die je moet betalen als je ervoor kiest alles zelf te doen en geen advies wil.

Stel de juiste vragen

Het dienstverleningsdocument is ook een handig hulmiddel om de juiste vragen te stellen aan ons. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doen wij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet wij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om missverstanden in de toekomst te voorkomen

Vijf stappen van dienstverlening

Ieder dienstverleningsdocument gaat uit van vijf stappen van financiële dienstverlening. Deze stappen geven op hoofdlijnen het proces weer dat je met een financiële dienstverlener kan doorlopen.  Je ziet vervolgens welke werkzaamheden ZWFD per stap voor je verricht. Bij de eerste stap verdiepen wij ons in jouw financiële situatie en bij de laatste stap komen de werkzaamheden aan de orde die wij al dan niet kunnen uitvoeren ná het afsluiten van het product.

ZWFD stelt een dienstverleningsdocument voor drie verschillende onderdelen: 

  • De hypotheekvraag
  • Opbouwen van vermogen
  • Het afdekken van risico’s

Heb je klachten over de informatie die je krijgt over wat je moet betalen voor het advies? Meld dit aan de AFM via het contactformulier